گسکت

گسکت (Gasket)

گسکت(Gasket) معنای درزبند و لایی می باشدگسکت یک درزگیر (درزبند) مکانیکی می باشد که به گونه ای طراحی شده تا در فضای خالی بین دو شئ (اتصالات فلنجی) که تحت فشار هوا یا آب هستند قرارگرفته تا از نشتی جلوگیری بعمل آید و به اصطلاح آب بندی گردد.

انتخاب گسکت(gasket) مناسب جهت كاربردهاي ويژه كار نسبتا سختي مي باشد. در انتخاب يك گسکت (gasket) چهارآيتم  بايد در نظر گرفته شود:

1- مقدار دمايي كه گسکت (gasket) بايد در آن دما كار كند.

 2-نوع سيالي كه قرار است از داخل لاين عبور نمايد.

3- مقدار فشاري كه گسکت (gasket) بايد در آن فشار كار كند.

4- نوع فلنج و تعداد پيچ هايي كه قرار است فلنج ها بسته شوند.