زانو(Elbow)

زانویی Elbow

زانویی بیشتر از سایر اتصالات لوله مورد استفاده قرار می‎گیرد. زانویی ها برای تغییر مسیر لوله و در دو نوع استاندارد ֯90 و ֯45 به کار می‎روند. با این وجود میتواند در اندازه‎های دیگری هم ایجاد شوند. آن‎هارا از لحاظ شعاعی بر دو نوع شعاع کوتاه (Short redius elbow) که به اختصار به آن SR نیز میگویند و شعاع بلند (Long redius elbow) یا LR نیز می‎توان تقسیم کرد.زانویی‌ها را از نظر نوع اتصال آن می‌توان به صورت جوشی و پیچی متصل کرد.

زانویی 90 درجه برای اتصال لوله‎ها با تغییر مسیر 90 درجه ای نصب می‎شوند. زانویی 90 درجه برای هر دو فرم شعاع کوتاه و شعاع بلند موجود است. زانویی 45 درجه برای اتصال لوله‎ها با تغییر مسیر 45 درجه ای نصب می‎شوند.

 

زانویی 45درجه و 90درجه

 

 

زانویی شعاع بلند LR

زانویی شعاع بلند دارای شعاع 1.5 برابر قطرنامی لوله و برای سایزهای  اینچ به بالا موجود می‌باشد. . افت فشار زانویی شعاع بلند در مقایسه با زانویی شعاع کوتاه کمتر است. زانویی شعاع بلند فضای بیشتری را اشغال می‎کند ASME B16.9  استانداردها و اندازه‌های زانویی شعاع بلند را بیان کرده است.

 

زانویی شعاع کوتاه SR

زانویی شعاع کوتاه، شعاع محوری برابر اندازه اسمی و یا برابر قطر لوله می‎باشد. زانویی شعاع کوتاه به علت تغییر ناگهانی جریان سیال و سطح مقطع کوچک آن، افت فشار زیادی دارد. زانویی شعاع کوتاه فضای کمتری را اشغال می‎کند. ASME B16.28 استانداردها و اندازه‌های زانویی شعاع کوتاه را بیان کرده است.