آموزش و مشاوره

مشاوره و آموزش

به منظور افزايش سطح اطلاعات افراد مرتبط با شيرهاي صنعتي و جلوگيري از بروز خسارت هاي ناشي از كمبود اطلاعات فني، گروه صنعتی مثلث نفت آنیر در برگزاري انواع دوره‌هاي آموزشي مربوط به شيرهاي صنعتي را در برنامه‌هاي فعاليتي خود گنجانيده و مي‌تواند راهنماي مشتريان عزيز باشد.